Terapi süresi kişiden kişiye, probleme ve danışanın ihtiyacına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Terapiyi yürütecek olan uzmanımız tedavi planını danışan ve aile ile paylaşarak birlikte planlarlar.

.. Devamı

Merkezimiz psikolojik danışmanlık alanında çok geniş yelpazede hizmet sunmaktadır. Kendi alanlarında yılların birikimleriyle donanmış uzman kadromuz danışanlarımıza sorunlarının çözümünde etik değerler ışığında uluslararası alanda geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanmaktadırlar.

.. Devamı

Bireysel görüşmeler 50 dakikadır çift ve aile görüşmeleri bireysel görüşmelere göre daha uzun sürebilir. Görüşmeler haftada bir görüşme olacak şekilde planlanmaktadır. Özel durumlarda daha sık görüşme planı yapılabilir. Sonlandırma seansları ise daha seyrek olabilmektedir.

.. Devamı

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini sistematik olarak inceleyen bir bilimdir. Bir çok farklı yaklaşım bu süreçleri inceleyip açıklamaya çalışmaktadır. Psikolojinin ayrıca bir çok teorik ve uygulamalı alanları vardır: Deneysel psikoloji, gelişimsel psikoloji, eğitim ve öğrenme psikolojisi, psikometri, sosyal psikoloji bunlardan birkaçıdır. Genel olarak ise toplumda psikolojinin uygulamalı alanları bilinmektedir. Uygulamalı psikoloji ise deneysel olarak kanıtlanan bilimsel bilgiler aracılığıyla insanların hayatlarını kolaylaştırmaya ve iyileştirmeye yarar. Örneğin öğrenme süreçlerine dair bilimsel bir bilginin bütün bir eğitim sistemine etkisi olur ve en verimli öğrenme yöntemlerinin oluşmasına katkıda bulunur. Klinik psikoloji ve danışmanlık psikolojisi (psikolojik danışmanlık) ise, bireylerin kendi günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşmasında bilimsel bilgilerin sistematik yöntemler aracılığıyla kullanıldığı görüşmeler aracılığıyla yardımcı olmaktadır.

.. Devamı

Çatışma yaşayan çiftlere problem çözme ve sağlıklı iletişim geliştirme gibi yollarla, bilimsel temele ve teoriye dayanan bilgilerin yardımıyla, bireylere veya ailenin bütününe yönelik görüşmeler gerçekleştirerek ailenin sorunlarına çözümler bulunmasında ailelere yardımcı olan uzmanlardır.

.. Devamı

Psikiyatri hekimleri Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra Psikiyatri alanında ihtisas yapan kişilerdir. Psikiyatrik hastalıklar konusunda uzmanlaşmışlardır ve farmakoterapi yani ilaç tedavisi uygulama yetkinlikleri bulunmaktadır. Psikologlar ise Psikoloji bölümünden mezun olmuşlardır ve eğitimleri psikofarmakoloji ve medikal tedavilerin uygulanması konusunda bir yetkinlik sağlamamaktadır. Her iki mesleğe mensup uzman da belli ekollerde psikoterapi eğitimlerini tamamladığı takdirde psikoterapist olarak çalışabilmektelerdir. Psikologlar ve Psikiyatri Uzmanları ruh sağlığı alanında dirsek temasında çalışmaktadır ve pek çok çalışma alanında ekip arkadaşı olarak mesleklerini icra etmektelerdir.

.. Devamı

Pandemi dolayısıyla merkezimize gelmeyip evinizde veya kendinizi daha rahat hissedeceğiniz bir yerde online seans yapmak isterseniz uzman kadromuzla sizlere destek olmak için hazırız. Aynı zamanda iş yoğunluğu sebebiyle veya fiziki uzaklıklar sebebiyle online olarak seanslarınızı yapmak isterseniz ülkemizin veya Dünya’nın neresinde olursanız olun alanında uzman arkadaşlarımızla online görüşmeler yapabilirsiniz.

.. Devamı

Psikolojinin çok sayıda alt alanı bulunmaktadır. Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji, Endüsti-Örgüt Psikolojisi, Nöropsikoloji, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Okul Psikolojisi, Psikometri, Travma Psikolojisi psikolojinin alt alanlarından bazılarıdır. Psikolojinin, Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından tanımlanmış 56 alt alanı bulunmaktadır.

.. Devamı